Kilu-kilong kontaminadong karne ng baboy nakumpiska sa QC


Aabot sa pitumpu hanggang walumpung kilong kontaminadong karne ng baboy ang nakumpiska ng Quezon City Veterinary Office mula sa dalawang bahay sa Barangay Sto. Domingo, Quezon City.

Nakatanggap ng sumbong ang mga awtoridad na may ilang residente sa lugar na iligal na ginagawang katayan ng baboy ang kanilang mga bahay.

Nakuha sa bahay ng isang Juanita Caraig ang kilu-kilo ng kontamidong karne.

Walang naipakitang meat inspection certificate o anumang permit si Caraig sa mga awtoridad.

Pinapayagan lamang ang pagkatay ng baboy sa mga awtorisadong slaughterhouse at kailangan ding may meat inspector kapag gagawin ito.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *