Clinton at Trump, nagsagawa ng last minute campaign rally


Nasa apatnapu’t limang milyon na ang maagang bumoto para sa U.S Presidential Elections.

Batay sa ilang national polls, apat na puntos ang lamang ni Democrat Candidate Hillary Clinton laban kay Republican Candidate Donald Trump.

Nagkaroon din ng last minute campaigning sina Clinton at Trump sa mga key o Battleground States gaya ng Florida.

Bukas ay inaasahang lalabas na ang resulta ng eleksyon.

Share it for others to know as well:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *